15 Apr 2019

Ndervite

Ndër vite Birra Prishtina ka hyrë në

15 Apr 2019

Ndër vite

Birra Prishtina ka hyrë në tregun e Kosovës me llojin e birrës Pilsner duke vazhduar për dy vite me radhë si një lloj shumë i pelqyer përgjatë kësaj periudhë. Megjithatë, rritja e kerkesave dhe zgjerimi i vazhdueshëm i tregut ndikoj edhe në nderrim të imazhit në menyrë që ti pershtatemi familjës se birrave europiane. Prandaj nga nëntori i vitit 2016 birra Prishtina filloj me prodhimin dhe shpërndarjen e birrës Lager një imazh dhe shije e re për adhuruesit tonë, të cilën e kanë mirëpritur dhe vazhdon të pelqehet nga konsumatori.

Leave a comment
More Posts
Comments