12 Apr 2019

perne s1

Linja e prodhimit ka një sipërfaqe prej

12 Apr 2019

Linja e prodhimit ka një sipërfaqe prej 2000 m² dhe prodhohet me teknologjinë më moderne dhe të avancuar, e cila përmban një kapacitet prodhues prej 20.000 HL/VIT, me teknologji digjitale, sistem automatik të kontrollit dhe softuer të dizajnuar (Braumatik) nga kompanitë gjermane me karakteristika parametrike dhe të veçanta për prodhimin e birrës.

Leave a comment
More Posts
Comments