15 Apr 2019

perne s3

Qëllimi ynë është: prodhimi i birrës sa

15 Apr 2019

Qëllimi ynë është: prodhimi i birrës sa me cilësore, duke e mbajtur dhe ruajtur cilesinë në vazhdimësi. Prandaj që birra Prishtina të jetë sa me cilësore ne hulumtuam në vendet europiane shumë prodhimtari të medha të birrës siç janë: Gjermania,Italia dhe Sllovenia ku sollëm mjeshtër të specializuar për birrë të cilët kishin pervojë të gjatë dhe profesionale në këtë industri dhe të cilët kontribuan dhe vazhdojnë të kontribojnë në cilesinë e birrës Prishtina e cila tashmë krahasohet me cilesinë e birrave europiane.

Leave a comment
More Posts
Comments