15 Apr 2019

perne s2

Qe nga fillimi synimi ynë ka qenë

15 Apr 2019

Qe nga fillimi synimi ynë ka qenë orjentimi drejt krijimit të një kulture të fortë dhe të qëndrueshme organizative. Në vazhdimësi jemi munduar të krijojm një ambient miqësore të bërit biznes dhe kjo na ka mundësuar pozicionim stabil dhe të vazhdueshëm në tregun vendor por edhe atë në rajon.

Leave a comment
More Posts
Comments